Uzmanlık Alanları

Aykor A.Ş., savunma sanayi ile endüstri sektörlerinde yer alan kamu ve özel sektör ihalelerine ilişkin;

  • Çok uluslu ihale değerlendirmesi ve hazırlıkları,
  • Proje ve Program Yönetimi,
  • Kullanıcı isteklerinin analizi,
  • Teknik isteklerin belirlenmesi ve analizi,
  • Şartname gereksinimlerini belirleme,
  • Ürün araştırma ve geliştirme,
  • Malzeme ve sistem tedariği,
  • Sistem kurulumu ve entegrasyonu,
  • Test yöntemlerinin hazırlanması ve analizi,

konularında yüksek verimlilik ilkesi ile çalışmalarını yürütmekte ve sahip olduğu AQAP 110 ve ISO 9001 : 2008 kalite sertifikalarının gereklerini üst seviyede yerine getirmektedir.