Ar-Ge

Aykor A.Ş., Marinex GmbH ile birlikte, 30 yıldır, endüstriyel alandaki faaliyetler ile birlikte Savunma Sanayi sektöründe hizmet vermekte; gerek Türkiye içi, gerekse global eksende savunma sanayi ve endüstriyel alanda müşteri talepleri doğrultusunda ürün araştırma ve geliştirme, tedarik, kurulum ve entegrasyon konularında çalışmalarını yürütmektedir.

Yüksek hedefleri olan, sektörde güçlü ve fark yaratan bir firma olarak, AR-GE konularına ağırlık vermek, bu konuda muhtelif stratejiler üretmek ve bu kapsamda üretime yönelik çalışmalar yapmak ana hedeflerimiz içindedir. AR-GE faaliyetlerinde yeni bir ürün geliştirmek veya geliştirilmesine bilimsel altyapı sağlamak kapsamında; alanında uzman global güçlü firmalar ile ortak girişimlere giderek, teknopark oluşumlarında yer almak , son dönemdeki yoğun stratejik faaliyetlerimiz arasında yer almakta, böylelikle kaynağın ülkemizde kalması hedeflenmekte ve yurtdışı kökenli teknolojinin transferi amaçlanmaktadır.

Bu vizyon doğrultusunda , Aykor-Marinex Grubu olarak, İstanbul Teknopark içinde yer alabilmek için gereken girişimler yapılmış, bilim kurulu ve diğer aşamaların başarı ile geçilmesinden sonra firmamız başvuruda bulunan 1034 firma arasında seçilerek, kendisine yer tahsis edilen 100 firma içine girmeyi başarmıştır.

Örnek projeler:

Yüzer Güvenlik Bariyeri

Aykor A.Ş.; ülkemizin seçkin üniversiteleri ile üniversite-sanayi işbirliği yaparak, savunma sanayi sektöründe araştırma geliştirme faaliyetleri icra etmektedir. Yüzer Fiziki Güvenlik Bariyer’i, özelllikle askeri alanda olmak üzere, sivil sektörde de, deniz ve liman güvenliği alanında araştırma ve geliştirmesini yürüttüğümüz projelerimizden birisidir.

Kıyı devletleri için deniz gücü genellikle savunma politikasının bir gerekliliği olmakla birlikte, günümüz küreselleşme dünyasında ekonomisi ticaret ile beslenmeyen ülke olmadığından ve yüzyıllardır olduğu gibi bugün de ticaretin ana ulaşım ağını deniz yolları oluşturduğundan, bu yolların güvenliği ve bu yolların ana durak noktalarındaki üs ve limanların korunması tüm devletler için öncelik almaktadır. Dolayısıyla “daha iyi ve güvenli bir dünya” sloganı ışığında üretilen güvenlik stratejileri kapsamında, günümüzde tehdit denildiğinde ilk akla gelen terörizm olmakta ve bu tehdidi önlemek deniz güvenliği ve bu bağlamda Üs-Liman Savunması için önem arz etmektedir.

Aykor A.Ş., denizden gelebilecek tehdidin önlenmesi için Yüzer Fiziki Güvenlik Bariyeri çözümünü sunmaktadır. Proje, müşteri talepleri doğrultusunda şekillendirilebilen, esnek ve maliyet-etkin çözümlerden oluşan, özellikle yüksek süratli botlar ile yapılabilecek terörist saldırıları önlemeye yönelik bir çalışmadır.

 

Mayın Avlayıcılar için PAP Kablo Transmisyon Sistemi

Proje, Mayın Avlama Gemisi ile sudaki cihazın kendisi arasındaki iletişimi sağlayan bir iletim kablolama sisteminin yeniden tasarımı, üretimi, testi ve denize atma-toplama kurulumunu içermektedir.

Aykor Marinex Grubu, AR-GE projesi kapsamında , alanında yetkin test kuruluşları ile birlikte proje üzerinde çalışmaktadır.

 

Marmara Denizaltı Gözlemleri Araştırma Merkezi Projesi (MARDEP)

AR-GE kapsamında yürütülen proje esas olarak, özellikle MARMARA Denizindeki deniz tabanının oşinografik koşullarını gözlemlemek ve doğal afetlerin, depremlerin, mevsimsel değişikliklerin realistik olarak değerlendirmesini kapsamaktadır.

Proje, seçkin üniversitelerimiz ile üniversite-sanayii işbirliği bünyesinde çalışılmaktadır.