Aykor-Marinex Grubu, uzun ve titiz bir değerlendirmenin sonunda seçili malzemeler için Bangladeş Demiryolları’nın “resmi tedarikçisi” sıfatını kazandı.